Zonblog Poort 52

Ra zei ooit, er is maar 1 relatie die er echt toe doet en dat is jouw relatie met het universum. Voor wie al langere tijd geoefend heeft met strategie en autoriteit begrijpt wat Ra hiermee bedoelt, namelijk de afstemming van jouw lichaam op de eigen frequentie waarop het universum kan inspelen en kan leveren wat jou toekomt. Het universum weeft een web waardoor wij het -voor ons- juiste aantrekken mits wij het kosmische web in de tussentijd niet verstoren door tussenkomst van de mind. De mind meent vaak de zaken een handje te moeten helpen of te versnellen. Wanneer wij onze autoriteit uit handen geven aan de mind dan gebeurt er genoeg maar de magie van het leven blijft uit. Als wij de mind beslissingen laten nemen, wordt de natuurlijke flow en samenwerking tussen onze ware natuur en het universum verstoort en daarmee wordt ook de creatie van het web vernietigd van dat moment. De mind is altijd zo graag overal van op de hoogte want dan kan het daar weer op anticiperen, etc.

Het universum weeft telkens weer een nieuw web maar dat betekent wel opnieuw wachten.
Het universum heeft tijd nodig om datgene wat ons toekomt te creëren. En dat betekent: wachten. Wachten betekent niet dat je stilstaat met te doen waar je van houdt en het betekent ook niet dat je mentaal wacht op wat er komen gaat.
Poort 1, het creatieve. Het meest yang van alle hexagrammen. Lijn 1 geeft het aan: Schepping is onafhankelijk van wil. Tijd is alles.
Alles draait om timing.

Een voorbeeld van hoe het heelal een web weeft terwijl bv. de generator ‘wacht’ en aantrekt zonder dat de mind gepreoccupeerd is op wat en wanneer er iets komen gaat.

Van kleins af aan ben ik opgegroeid met dieren; honden, vogels, katten, konijnen. Toen ik op mijzelf ging wonen en samenwonen, was het voor mij vanzelfsprekend om ook dieren in huis te hebben.
En een aantal jaren geleden overleed de ‘laatste’ van mijn dieren. Nadat het verdriet gezakt was, dacht ik... nou ja, niet hoeven zorgen en niets te hoeven regelen als ik op vakantie ga, is ook best fijn. Zo leefde ik een tweetal jaren. Tot er ineens ergens in december een kattenreclame voorbijkwam en ik spontaan tegen mijn zoon zei... weet je, het is weer tijd voor een kat. Ik wil graag weer een kat in huis en dit keer wil ik een grijze. Voordien trok ik altijd zwarte katten aan. Ik heb alle dieren lief, toch hebben katten wel mijn voorkeur.

Met dat ik zei dat ik weer een kat wilde, zag mijn zoon een beeld voor zich van een grijze kat die door ons huis liep (hij ziet soms beelden over de toekomst) en hij zei ja, ik zag net een grijze kat door ons huis lopen. Maar in de daaropvolgende maanden gebeurde er niets. Fysiek kwam ik niet in actie. Mijn lichaam ging niet op pad voor een kat. Ik had het uitgesproken en was daarin ook nog vrij specifiek over de kleur van de kat maar daarbij bleef het. De wens was er maar de actie bleef uit. Ik struinde het internet niet af voor een kat en ging ook niet naar een asiel op zoek naar een kat. Ik initieerde niets.

In maart daarop werd ik 's nachts plotseling wakker en hoorde ik het geluid van kattenpootjes door de hal. Ik dacht nog dat klinkt precies als het geluid van kattenpootjes in huis. Verder stond ik er niet bij stil. Ik nam het gewoon in me op en vond het vreemd.
In april rond Pasen zei een goede vriendin die aan de overkant woonde: “Weet je dat mijn buurman ziek is? Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Zou jij tijdelijk voor de kat willen zorgen?”
En ik zei: “Ja, natuurlijk.”
Ze zei: “Raak alsjeblieft niet gehecht aan de kat, want zodra de buurman uit het ziekenhuis wordt ontslagen, gaat de kat weer naar hem terug.”
Ik zei: “Ja, uiteraard.” Maar op dat moment wist ik dat dit de kat was waarop ik ‘gewacht’ had. Intuïtief wist ik dat de kat bij mij zou blijven.
De kat werd gebracht. Het was een grijze kat. De man overleed. Niemand van de familieleden van de man claimde de kat. Ze waren opgelucht dat er iemand was die hen ontlastte van de kat.
En ik dacht alleen maar: WOW! De wegen van het universum zijn wonderbaarlijk. De mind kan dit soort zaken niet eens bedenken. Keer op keer word ik weer bevestigd van de magie die het volgen van jouw eigen strategie je brengt.

Waar ik overigens ook achter ben gekomen in de loop der jaren sinds ik mijn strategie & autoriteit volg, is dat ik zelden beslissingen hoef te nemen. Als er iets is, een dilemma of wat ook, het regelt zich vaak vanzelf. Ik hoef geen beslissing te nemen. Zoals Ra zo vaak zei: "Do without doing and the doing gets done.” (Doe zonder te doen en het doen wordt gedaan).

Onlangs las ik iets interessants hierover over met betrekking tot de tantrische kanalen. Tantrische kanalen zijn de kanalen die het sacraal centrum verbinden met het G-centrum via de power kolom. “Tantra refereert naar de behoefte om je over te geven aan de innerlijke richting van het sacrale centrum. Dit kan worden ervaren alsof het leven zelf beslissingen neemt in plaats van een bewuste deelname aan de besluitvorming. Het kan voor zulke mensen een diepe ervaring zijn als ze het leven loslaten en vertrouwen.” (uit: Circuitry by Richard Rudd, pagina 42, 14-2 the Channel of the Beat).

Nu heb ik zelf kanaal 14-2 niet gedefinieerd, slechts 2 activaties van poort 14 en het tantrische kanaal 29-46 gedefinieerd. En toch toen ik dit las, resoneerde ik hier volledig mee. Ik kreeg een ‘aha’- gevoel. Dit is de ervaring die ik al zo vaak heb meegemaakt dat het leven de beslissingen voor mij neemt op het juiste moment en dat is zo’n bijzondere ervaring. Je voelt echt alsof je gedragen wordt. Natuurlijk is het zo dat als een kans voorbijkomt of je wordt ergens voor gevraagd dat je vanuit sacrale respons wel of niet reageert, maar vaak beslist ook het leven voor je en dan sta je er als verwonderd bij.

Vandaag mooi voorbeeld. Een goede collega deed gisteren in alle onschuld een uitspraak over een beslissing die hij had genomen waarbij hij meldde dat ik hem het advies had gegeven. De nuance hierin vergat hij te vertellen namelijk dat hij mij om advies vroeg en ik hem meerdere mogelijkheden voordroeg. Zijn beslissing bestond uit de minst aantrekkelijke voor het collectief maar wel de meest aantrekkelijke voor hemzelf. Zijn teamleider blijkbaar oneens met deze beslissing sloeg hier sterk op aan. Haar mind ging over tot aannames op basis van een half verhaal en wat vervolgens tot een conclusie leidde waarbij ik als slechterik werd neergezet die de collega tot ‘slechte gedachten’ had aangezet. Toen hij mij dit met een zwaar hart vertelde, dacht ik tja, vanwege het feit dat hij zich overrompeld voelde door haar aannames en als versteend achterbleef, is er nu een beeld van mij ontstaan wat een vertekend beeld geeft van wat ik in zijn geheel heb aangedragen als advies. Ik ben een 6e lijn, reputatie en integriteit zijn belangrijk voor mij. Hij stelde voor dat ik het maar moest laten rusten anders zou de situatie onnodig worden opgeblazen. En toch zat het mij niet lekker. Ik dacht wat is wijsheid in deze? De mind gaat dan over tot ‘the this or the that’ in relatie tot ‘in actie komen’. Wat zal ik doen? Ga ik haar bellen? Of mailen? Of …..?

Ik ben bekend met de strategieën van de mind dus ik laat mijn mind de opties langs gaan maar ga niet over tot actie zolang het lichaam geen boost geeft. Nu wil het ‘toeval’ dat ik mijn teamleider vandaag tegenkwam en zij even stilhield voor een ‘hoe gaat het met jou’-momentje. We hadden het over van alles en nog wat en tot slot meldde ik het voorval van de collega met zijn teamleider waarop zij zei: “Oh, ik zie zijn teamleider straks. Als je wilt dan kan ik het verhaal nuanceren.”
Waarop ik zei: “Ja graag, dat zou ik fijn vinden.”

Het universum had haar web overnacht geweven en leverde de ideale oplossing. Einde incident. “Do without doing and the doing gets done.” De wijsheid van de Tao.

De zon vandaag, 29 juni 2022 in Poort 52.5, de poort van inactiviteit; 5e lijn Toelichting.
In tijden van inactiviteit, het vaak belangrijke vermogen, om je standpunt uit te leggen.

In verhevenheid. De vaak beknopte maar buitengewoon nauwkeurige verklaring. Waar passiviteit en focus tot details kunnen leiden.
In nadeel. Een convolutie waarvan de raadselachtige aard normaal gesproken verkeerd wordt begrepen met onvoorspelbare omstandigheden. Waar te veel inactiviteit kan leiden tot verlies van focus, en niet tot detail.

Gate 52.5 The gate of Inaction, 5th line Explanation. In times of inaction, the often-important ability, to explain one's position.
In exaltation. The often terse but exceedingly accurate statement. Where inaction and focus can lead to detail.
In detriment. A convolution whose enigmatic nature is normally misunderstood with unpredictable circumstances. Where too much inaction can lead to a loss of focus, and not to detail - from the Rave I'Ching