Rave Nieuwjaar 2021

Het nieuwe jaar wordt jaarlijks ingeluid volgens de Gregoriaanse kalender om middernacht, als we van de 31e december overgaan op de 1e van januari. Weliswaar is dit het einde van de kalender, maar niet het einde van de jaarcyclus van de zon.

Het Human Design Systeem volgt de cyclus van de zon, een kosmisch patroon. De zon begint een nieuwe cyclus op het moment dat hij zijn intrede maakt in poort 41. Poort 41 is een startcodon, het enige startcodon.
Dit jaar treedt de zon poort 41 binnen op 21 januari 2021 om 20:49:33 uur (lokale tijd Den Haag). Op dat moment begint de nieuwe cyclus, het nieuwe jaar. Poort 41, gelegen in het wortelcentrum, maakt onderdeel uit van de stroom van gevoel. Het levert de brandstof van verlangen, de honger om nieuwe ervaringen op te doen zonder enig doel of bijbedoeling. Zonder doel blijkt ook uit de naam van het incarnatiekruis waartoe poort 41 behoort, namelijk het Incarnatiekruis van het Onverwachte.
Een nieuwe ervaring aangaan is abstract, je weet niet wat er gaat gebeuren. Het is achteraf, na de ervaring te hebben meegemaakt, dat je erop kunt terugkijken en er een gevoel aan toekent, bv het jaar 2020 voelde zus of zo voor mij. Dat gevoel wordt opgeslagen in ons geheugen.

Bij de cyclus van de zon schijnt zijn licht bij binnenkomst altijd eerst op de 1e lijn van de poort. Elke poort of hexagram heeft 6 lijnen, waarbij elke lijn een specifieke trilling bezit. De 1e lijn van poort 41, heet redelijkheid, de passende vertegenwoordiging van verantwoordelijkheid.

Laten we in redelijkheid kijken naar wat het programma ons brengt in 2021.

We beginnen met de achtergrond, het toneel waarin 2021 zich afspeelt. Daarvoor kijken we naar de stand van de binaire maansknopen.
De noordelijke maansknoop staat in 45.3, uitsluiting door de macht, de zuidelijke maansknoop in 26.3, invloed, wilskracht om steun te verzamelen.

Deze poorten zijn tegengesteld aan elkaar maar behoren beiden tot het Incarnatiekruis van Soevereiniteit, de heerschappij.
De 3e lijn vertegenwoordigt het materiële.

Rave I’Tjing zegt:
45.3: Uitsluiting. Het vermogen om, bij uitsluiting, de benodigde maatregelen te treffen en zelfs vernedering te aanvaarden om opgenomen te worden in het materiële proces óf een agressieve en vaak gewelddadige reactie op uitsluiting.
26.3: Invloed. Het vermogen of de wilskracht, zodra voorbereid, om steun te verzamelen óf leiderschap dat potentiële uitdagingen van anderen onderschat.

Kortom: dit is de achtergrond waarop de invloeden spelen.
De hoofdrollen zijn voor Pluto en Jupiter, die de mensheid onder druk zet waarbij de mogelijkheid bestaat tot bewustwording (via de stand van de maan en mercurius).

Pluto is de planeet die ons aanspoort om te graven naar de waarheid om transformatie teweeg te brengen. Pluto staat in poort 61, de poort van het mysterie, het verborgene. Poort 61 bevindt zich in het hoofdcentrum. Dit levert de druk om te denken. Pluto zet ons wereldwijd onder druk om op zoek te gaan naar de verborgen waarheid. Onze innerlijke waarheid. Wie ben ik?

Onder het hoofdcentrum bevindt zich de Ajna, een bewustzijnscentrum, een mentaal bewustzijnscentrum. De maan, de emotionele drijfveer, staat in poort 24, de poort van rationaliseren en conceptualiseren. Het natuurlijke en spontane proces van transformatie en vernieuwing.
De maan drijft de bevolking golvender wijs tot het verwerken van die verborgen waarheid waartoe Pluto ons aanspoort, met de mogelijkheid tot bewustwording en transformatie.

Elk bewustzijnscentrum kent ook angsten. In de Ajna huizen onze mentale angsten. Wat poort 24 vreest is onwetendheid. En dan niet zijn eigen onwetendheid maar het vreest de onwetendheid van de rest van de wereld, de angst dat anderen niet willen weten.

Bij een ongedefinieerd centrum in je eigen design ben je vatbaar voor invloeden c.q. conditionering van buitenaf. Bij een open hoofdcentrum betekent dit vatbaarheid voor informatie. Dit betekent dat je ontvankelijk(er) bent voor propaganda. We worden 24/7 overspoeld met nutteloze informatie. Er komt zoveel informatie bij je binnen (vanwege je openheid) waardoor het lastig is te filteren welke informatie ertoe doet. Welke informatie is relevant voor ‘wie ben ik?’
Mensen met een open hoofdcentrum zijn daardoor vaak zeer behulpzaam om (gevraagd of ongevraagd) een antwoord te zoeken op de vraag van een ander. Zij zeggen niet vaak, “ik weet het niet.” Ze zoeken naar een antwoord voor andermans probleem.

Mensen met een gedefinieerd hoofdcentrum zijn hier zijn om anderen te inspireren. Zij inspireren, beïnvloeden en/of brainwashen de ander. Peter Gabriel, misschien kent u hem nog? “My name is Peter Gabriel and primarily I make noises and ideas.” Die Peter Gabriel is iemand met een gedefinieerd hoofdcentrum. Hij zong: “Let me be your sledgehammer.”
Mensen met een gedefinieerd hoofdcentrum hebben een ‘mind of their own’ en zijn daardoor niet of minder ontvankelijk voor wat er niet toe doet. Uit de totaliteit van informatie filteren zij wat voor hen van toepassing is, zij zijn selectiever.

70% van de wereldbevolking heeft een ongedefinieerd hoofdcentrum en staat open voor allerlei informatie.

Pluto in het hoofdcentrum, onderzoek naar verborgen kennis. In 2020 stond Pluto ook al in poort 61. Pluto, die mensen massaal beïnvloedt tot het speuren naar het verborgene. Grappig om te zien vond ik (of opmerkelijk) dat de zuidelijke maansknoop zich recentelijk bevond in poort 26.4, censuur; Het vermogen om via censuur het collectief tegen zichzelf te beschermen.
Ondanks dat in de Westerse wereld steeds duidelijker wordt dat ook hier censuur plaatsvindt, lijkt deze censuur momenteel een druppel op een gloeiende plaat vanwege de invloed van Pluto. Pluto houdt nog even aan. Volgend jaar sluit deze poort zich en worden we blootgesteld aan de invloed van limitatie. Pluto in poort 60. Maar voor 2021 geldt de externe invloed van Pluto in poort 61.

De andere druk komt via het wortelcentrum, de brandstof om in actie te komen. Deze druk staat onder invloed van Jupiter, de planeet van uitbreiding. Jupiter staat in poort 19.1, onderlinge afhankelijkheid. De succesvolle aanpak die bij acceptatie zijn eigen karakter niet verliest. De druk om te willen zonder je identiteit te verliezen of de druk om geaccepteerd te willen worden, die eventuele afwijzing vreest.

Wat wil poort 19? Poort 19 wil middelen, voedsel. Om aan voedsel te komen zal het een deal moeten sluiten met poort 49. Poort 49 is de poort die gehoorzaamheid eist. Poort 19 zal in ruil voor toegang tot de middelen moeten voldoen aan de hogere principes van poort 49. Je kunt je dan afvragen, wat zijn die hogere principes? En wie bepaalt ze? Deze principes zijn van gevoelige aard. Ze gaan op de golven van het emotionele centrum, de golven van hoop en pijn.

Kanaal 19-49 gaat over landbouw en voedsel verbouwen, maar ook over het fokken van dieren. Poort 49 bezit namelijk de gave om dieren te temmen en te fokken. Dieren zijn net als planten voedselbronnen.

Poort 49 in Mercurius. Dit is wat er gecommuniceerd wordt. Poort 49, de poort van de principes.

Wat als de hogere principes niet worden geaccepteerd? Betekent dit uitsluiting door de macht van het materiële proces?
Poort 49 staat ook voor revolutie. Poort 49 in lijn 2, de laatste uitweg. De vastberadenheid om elk mogelijke vreedzame weg voor verandering uit te putten en dan, wanneer men ervan overtuigd is, dat geen andere koers mogelijk is, in detail te plannen voordat een poging tot revolutie wordt ondernomen.
Het potentieel om elke mogelijkheid te verkennen alvorens af te wijzen óf de overweldigende revolutionaire drang die ongeduldig is zich aan te passen en te onderhandelen. De tendens tot een staatsgreep die weinig algemene steun geniet.

Poort 49 houdt ook verband met het ‘God’ principe. Als we naar het verleden kijken, zagen we dat missionarissen naar de 3e wereld trokken om de hogere principes, het Christendom, te verspreiden. Zij die naar de missionarissen luisterden en zich lieten bekeren tot het Christendom, kregen in ruil daarvoor voedsel.
Op dit moment hoor je soortgelijke geluiden. De macht onderzoekt hoe zij die zich niet willen laten vaccineren uitgesloten kunnen worden van het collectieve proces.
Zullen zij die uitgesloten worden van het collectieve proces in opstand komen? Revolutie? (Poort 49) Of volgt eerst revolutie wanneer men honger heeft?

Emotionele chantage behoort tot het spel binnen het emotionele systeem. De een is er gevoelig voor, de ander niet en weer een ander heeft het spel niet eens in de gaten, is zich niet bewust.
Het emotionele systeem als bewustzijn centrum kent ook angsten. Nerveuze angsten. Zo bestaat de angst van poort 49 uit afgewezen worden, maar ook voor de angst van de onvoorspelbaarheid van God en de natuur. Om die reden heeft de mensheid altijd geprobeerd zoveel mogelijk te controleren.

Tot slot nog even kijken naar de stand van Uranus. Uranus, de shocker, de planeet van chaos. Waar staat Uranus in 2021? Uranus staat in poort 27, voeding, de poort van de zorg. In een open sacraal, niet weten wanneer genoeg genoeg is.
Terwijl ik dit schrijf, schiet ik in de lach. Je zou bijna denken dat ik het verzin. Lees je Rave I’Tjing of Line Companion en zie, het staat er echt. De planeet van chaos staat in de poort van de zorg.

Iemand een gelukkig nieuwjaar wensen is geen bezigde term binnen het Human Design Systeem. Blijf je strategie volgen en je eigen autoriteit.
Het wordt met zekerheid een interessant jaar!


PS. Voor de taalfetisjisten onder ons, ja, de zon is volgens Van Dale vrouwelijk. Echter als de Aarde onze moeder is en de Zon onze vader, dan is de zon mannelijk.
Correct is 'golvende wijs', maar golvender wijs klinkt gewoon lekkerder.