Wie is Pieter Omtzigt?

Wat maakt Pieter Omtzigt uniek?

Ik heb mij nooit met politiek bezig gehouden omdat het overal over gaat behalve over de belangen van het volk of de mens. En toen was daar Pieter Omtzigt, een man die zichzelf terecht een volksvertegenwoordiger noemt. Een man die kritische vragen stelt in de Kamer, zich vastbijt en zich niet met een kluitje in het riet laat sturen. Iemand die zijn werk doet en zijn nek uitsteekt bij onrecht. Een man die de wens uitspreekt om niet zijn beeltenis op CDA posters te zien, maar partijpunten. Hij gaat voor inhoud en niet voor de verheerlijking van de eigen persoon. Kijk, dan ben ik weer bereid om te luisteren.
En natuurlijk word ik als Human Design analist nieuwsgierig naar de blauwdruk van deze man.

Invoer gegevens in het MMAI systeem Pieter Omtzigt, 8 januari 1974 te Borne levert een generator met een 3/5 profiel, geboren in het incarnatiekruis van penetratie met de persoonlijkheidszon in de poort van gedrevenheid en ambitie.[1]

Definitie (of in het geval van een reflector de afwezigheid van definitie) is wat ons uniek maakt. Hoe zit dat bij Pieter Omtzigt?

Pieter is een generator met een sterk gedefinieerde sacraal, het centrum van creativiteit en werk. Zijn sacraal wordt maar liefst gedefinieerd door 4 levenskrachten! Het centrum voor werk en creativiteit wordt ten eerste en voornamelijk aangestuurd door gefocuste energie, een design van vastberadenheid (kanaal 52-9). Dit maakt dat Pieter zeer toegewijd is zodra iets zijn aandacht heeft. Daarnaast gaat Pieter ‘aan’ via het kanaal van bescherming, een design van zorgzaamheid (kanaal 27-50). Deze levenskracht voelt zich verantwoordelijk om te zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving, zoals wij bijvoorbeeld zagen bij de nabestaanden van de MH17 ramp of de benadeelden door de Belastingdienst. Het kanaal van bescherming staat voor het behoud van normen en waarden. Vanuit poort 34, de poort van kracht komen 2 levenskrachten, te weten de 34-57, het kanaal van kracht, het archetype van de mens en het design van een overlever en de 34-10, het kanaal van verkenning, een design van het volgen van de eigen overtuigingen. Vanuit het intuitieve bewustzijnscentrum richting het identiteitscentrum stroomt de levenskracht van kanaal 57-10, het kanaal van de perfecte vorm, een design van een overlever. Deze levenskracht houdt van schoonheid en brengt verbeteringen aan in vorm en gedrag. Tot slot loopt vanuit het wortelcentrum richting de intuïtie, de drive en de adrenaline van de 54-32, het kanaal van transformatie, een design van gedreven zijn, een ambitieuze gedrevenheid ondersteund door anderen.

De levenskrachten samengevat: Pieter is een vastberaden man met ambitie die zijn aandacht focust op het behoud van normen en waarden, hij is sterk intuïtief en voelt precies aan wat mensen nodig hebben. Pieter is een goede luisteraar. Dit geeft vertrouwen. Mensen voelen zich veilig bij hem om hun verhaal te doen. Met zijn sterke intuïtieve vermogen kan hij ook goed tussen de regels door lezen en hoort hij ook dat wat niet gezegd wordt. Hij is iemand die zijn eigen overtuigingen trouw blijft. Het is zijn doel in dit leven om tot de kern van de dingen door te dringen, zoals zijn incarnatiekruis van penetratie al aangeeft, en hiermee verandering/mutatie te brengen. Pieter is een echt power house!

De vraag is, krijgt Pieter de meerderheid van de stemmen en wordt hij de nummer 1 op de lijst van het CDA? Volgende week gaan we het horen.[1] Helaas is de exacte geboortetijd onbekend, maar dan nog blijft de definitie gedurende de dag consistent. Wat wijzigt gedurende de dag is het profiel, dat van een 3/5 verschuift naar een 4/6. Ik heb gekozen voor een 3/5 profiel aangezien je hem best een rebel kunt noemen. Media noemt hem niet sociaal sterk, mede daarom sluit ik een 4/6 profiel uit. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen 4/6 zou kunnen zijn. Zekerheid heb je alleen als je alle data nauwkeurig hebt.