Pim Fortuyn in een Notendop

Pim Fortuyn in een notendop

Geboren op 19-2-1948 om 00:15 AM in Velsen
Overleden op 6-5-2002 om 18:05 PM in Hilversum


Een charismatische man (34-20), die zijn gedachten en unieke individuele inzichten (43-23) in daden kon omzetten. Een talentvolle man met diepgang (48-16). Een welbespraakt (poort 12) en aangeboren politicus, die instinctief wist hoe hij een boodschap moest overbrengen (26-44). Een monarch, tevens opvoeder die spreekt namens 'zijn volk’. Een wilskrachtig man met een groot ego (21-45).


A charismatic man (34-20), who could put his thoughts and unique individual insights (43-23) into action. A talented man with depth (48-16). An eloquent (gate 12) and innate politician, who instinctively knew how to get a message across (26-44). A monarch, also an educator who speaks on behalf of 'his people'. A strong-willed man with a big ego (21-45).