Onze Virtuele Realiteit

“Als je begrijpt in welk spel je zit, kun je een betere speler worden. Als jij begrijpt wat je doel en de reden van jouw bestaan is, kan je interactie productiever worden.” – Tom Campbell, voormalig NASA-wetenschapper en auteur van‘ My Big Toe’.

Bewustzijn is informatie, bewustzijn is data.
Bewustzijn is het enige dat fundamenteel is. Alles is afgeleid van bewustzijn, inclusief onze fysieke realiteit, onze lichamen, ons brein. Dus bewustzijn is de fundamentele realiteit.
Bewustzijn is zelfbewust, het kan zichzelf veranderen, het kan evolueren en het kan groeien. Wij maken deel uit van dat grotere systeem en als het evolueert, evolueren wij mee.

Het is een systeem dat twee staten kan onderscheiden, deze en die. Deze staten zien eruit als nullen en enen. Het is een systeem dat zich ervan bewust is dat het kan bestaan in 2 staten, het kan informatie creëren en het kan dupliceren. Het dupliceert dus meerdere staten van nullen en enen. Dit is hoe het systeem kan groeien.
Om te evolueren kan het niet met zichzelf communiceren omdat dat zeer beperkend is. Het heeft meer complexiteit nodig. Meer complexiteit is flexibeler, kan zich beter aanpassen wat betekent dat het grotere overlevingskans heeft. Dus het breekt op in meerdere stukken zodat ze met elkaar kunnen communiceren. De cellen splitsen op het creëert vervolgens specialisme onder de cellen, een deel om te bewegen, een deel om te verteren, etc. Meer complexiteit brengt meer orde, meer informatie.
Het grote bewustzijnsveld doet hetzelfde. De complexiteit neemt toe, het vergroot zijn keuzes en verlaagt zijn entropie[1] door zich vervolgens op te splitsen in delen. En deze delen werken samen met elkaar waardoor er verschillende mogelijkheden ontstaan die voorheen niet bestonden. Elk deel groeit en evolueert weer, waardoor ook het grotere geheel weer groeit en evolueert.  

Wij vertegenwoordigen enkele van deze stukken. Wij maken deel uit van het grotere bewustzijnssysteem. Onze taak hier is om te evolueren, te groeien, onze entropie te verlagen en de kwaliteit van ons bewustzijn te verhogen. Het verlagen van de entropie van bewustzijn betekent groeien naar liefde. Liefde en lagere entropie zijn weerspiegelingen van elkaar. De natuurlijke staat van bewustzijn met een lage entropie is liefde.

Dus wij zijn hier in het bewustzijnssysteem. Wij maken deel uit van haar strategie om te evolueren door interactief te zijn met elkaar. We worden verondersteld om op te groeien, te evolueren en liefde te worden. Hoe gaan wij dat doen als we slechts deel uitmaken van dit informatiesysteem en alleen maar data uitwisselen met elkaar? Wat wij nodig hebben om te groeien is een gelegenheid om interactief met elkaar te kunnen zijn waar we grip hebben op elkaar. En daarom hebben wij deze fysieke virtuele realiteit, die gecreëerd is vanuit informatie, zodat wij met elkaar in contact kunnen zijn en informatie uit kunnen wisselen.

Hoe werkt die virtuele realiteit? Het licht dat je ogen binnenkomt en het geluid via je oren is allemaal informatie. Zodra het licht bij je oogbal komt, wordt het gefocust op de retina en omgezet in een elektrische impuls. De elektrische impulsen worden omgezet in patronen van neuronen wat digitale informatie is. Enen en nullen, klontjes neuronen. Hetzelfde geldt voor je andere zintuigen. Het is data. Informatie. Een baby dat in zijn weg ligt, heeft nog geen idee dat datgene wat voor zijn ogen voorbij vliegt, deel van zijn lichaam uitmaakt en ‘arm’ wordt genoemd. Allemaal data die hij leert interpreteren terwijl hij opgroeit. De interactie met elkaar is lastiger. Dit gaat via communicatie maar omdat wij allemaal iets anders zien moeten we de communicatie juist zien te interpreteren. Wij allemaal interpreteren de wereld op basis van onze eigen ervaringen. Dus ieder van ons leeft in zijn eigen realiteit die verschilt van de realiteit van de ander. Onze virtuele realiteit is een illusie, Maya.


[1] Entropie is een maat van wanorde, of de afname van bruikbare energie. De 2e wet van de thermodynamica zegt feitelijk dat elk systeem in evenwicht een toestand van maximale entropie (of chaos) heeft.