Een Liefdesverhaal Bekeken door de Lens van Human Design

Een Relatie Analyse van Napolëon en Joséphine

Toen Napoleon zijn Joséphine ontmoette was het liefde op het eerste gezicht. Althans voor Napoleon. Hij was smoorverliefd. Deze ontmoeting was een inwijding in de liefde (kanaal 51-25, kanaal van de initiatie). Zij was een vriendelijke gracieuze vrouw van adel die zijn ambitie (poort 54) aanwakkerde (met haar poort 32). Haar poort van vriendschap (37) maakte contact met zijn poort van het ‘alleen-zijn” (40) en trok hem als een magneet in het huwelijksbootje (kanaal 37-40 is de (huwelijks-) overeenkomst). Dit was de vrouw voor wie hij bereid was te werken in de naam van liefde.

En Joséphine? Zij was een krachtige vrouw, een individualist, een pure manifesterende generator (integratie circuit en centering) volledig opgezogen in haar eigen bezigheden. Ze was niet omver geblazen door het magnetische veld dat ontstond tijdens hun ontmoeting. Dit was een vrouw die zichzelf had weten te ontworstelen (57-10, het design van een overlever) uit een ongelukkig huwelijk, weduwe met twee kinderen op 31 jarige leeftijd toen haar echtgenoot stierf middels onthoofding en zijzelf was ternauwernood ontsnapt aan de guillotine dankzij haar invloedrijke netwerk (persoonlijkheidsprofiel 4e lijn, vriendschap en netwerken) en wat goed geluk. Joséphine was iemand met het hart van een strijder (kanaal 51-25) die wist te overleven, zij wist het beste uit een moeilijke situatie te maken.

Zij was niet geïnteresseerd in de jongere Napoléon. Ze ontmoette hem ten tijde dat Paul Barras haar minnaar was, de meest invloedrijke man van Parijs op dat moment en Napoléon’s meerdere. Joséphine was een big spender, ze hield van het goede leven en iedereen die haar daarin financieel ondersteunde (zie haar vele tribale hangende poorten). Er wordt gezegd dat Paul Barras van haar af wilde en de jonge aankomende ster Napoléon introduceerde aan Joséphine zodat Napoléon het stokje van hem kon overnemen.

Napoleon trouwde zijn Joséphine binnen 6 maanden toen de zon in het incarnatiekruis stond van de heerschappij (Cross of Rulership). Hun seksuele verbinding was via het kanaal van het huwelijkscontract (37-40), onbewust projecteerde hij dat hij iets voor de ander kon betekenen (poort 40.2) wat perfect resoneerde met haar ‘anderen vertellen waar hun verantwoordelijkheden liggen’ (poort 37.2). Samen vormden ze een traditionele band geworteld in fysiek contact en loyaliteit, ‘om lief te hebben tot de dood ons scheidt’. Natuurlijk waren zij zich niet bewust van de essentie van hun relatie. Zoals de meeste mensen hebben we de neiging een mentaal plaatje te maken van het soort relatie dat wij denken te willen, we gaan op zoek naar iemand die in dat plaatje past, terwijl het in feite ons lichaam is die de verbinding maakt, zo ook bij dit paar. Naast de traditionele band vormden zij ook een mystieke band (49, 37-40, 51-25 tot en met de 10-20). Napoléon die ingewijd werd in de liefde vergiste zich door haar universele liefde voor persoonlijke liefde aan te zien. Twee dagen na hun huwelijk werd Napoléon naar Italië gestuurd als bevelhebber van het leger aldaar. Napoléon was ook een romanticus (poort 12, poort 39). Bij gebrek aan fysieke aanwezigheid van Joséphine wilde hij met haar flirten via romantische woorden, zijn vele liefdesbrieven zijn hiervan het bewijs. Joséphine was onverschillig ten opzichte van romantiek en reageerde niet op zijn liefdesbrieven, een paar beleefde notities daargelaten. Napoleon begon hieronder te lijden. Hij vroeg haar om zich bij hem in Italië te voegen. Ook hierop reageerde ze niet. Joséphine had geen verlangen om te reizen, ze had alles wat haar hartje begeerde in Parijs. Napoleon leed nog meer. We hebben vaak te lijden in relaties wanneer wij van de ander verwachten iets te zijn wat ze niet zijn en waaraan zij niet kunnen voldoen.

Napoleon wilde zijn klus in Italië zo snel mogelijk klaren, zodat hij snel terug kon naar Parijs om weer bij zijn Joséphine te zijn. Op zijn weg terug werd hem verteld dat ze een affaire had gehad. Joséphine was hem ontrouw geweest. Zijn liefde veranderde in haat (poort 40). Hij besloot van haar te scheiden. Napoleon met een 5e lijn in zijn profiel had een reputatie hoog te houden, hij was een zeer gerespecteerde generaal die als bedrogen man misschien wel het lachertje van de stad werd. Echtscheiding bleef echter uit. Er is veel geschreven over de reden waarom hij niet van haar ging scheiden. Zijn blauwdruk vertelt ons het verhaal waarom hij niet ging scheiden... vanwege zijn open milt centrum. Iemand met een open milt centrum laat niet zomaar los, zij houden vast, hoe ongezond de relatie ook is. Hij worstelde…. Zodra hij terug in haar omgeving was, werd hij wederom meegezogen in de aantrekkingskracht van hun band. Als we kijken naar zijn blauwdruk zie je hoeveel openheid er is, daar waar het open is, komt de ander binnen. Zodra hij in haar aura komt, haakt zij in op de vele hangende poorten in zijn open centra. Hij was hulpeloos en verloren.

Hun band kende vele eindes vanwaar uit weer een nieuw begin ontstond, zij hadden een relatie die steeds veranderde maar daarom niet minder hecht werd. Zij bezat de lijn van onvolwassenheid (3.2), maar leerde snel van haar ervaringen en vanuit onvolwassenheid groeide ze naar volwassenheid. Ze was een goede luisteraar (poort 13) en als vertrouwenspersoon (4e lijns profiel) wist ze waarschijnlijk dingen over Napoleon die zijn reputatie (5e lijn profiel reputatie) kon schaden. In dualiteit zijn altijd de twee kanten aanwezig. Een vriendelijke persoon, zoals Joséphine kan ook gemeen zijn wanneer overleven op het spel staat. Napoleon had vele liefdesaffaires en toch wist geen enkele vrouw hun band te verbreken, zelfs niet wanneer deze vrouw een kind van hem kreeg. Joséphine was een zeer competitieve vrouw (34-10, 25-51) met het instinct om haar wilskracht effectief te gebruiken en met haar mercurius (communicatie) in de 37.2, zou ze hem wijzen op zijn verantwoordelijkheden voor haar en hun kinderen (uit haar eerste huwelijk). Samen klommen Napoleon en Joséphine hoog op de sociale en materiële ladder (54-32). Samen bouwden ze een fortuin (21-45). Dit was de kern van hun relatie, elkaar ondersteunen bij het opbouwen van materieel bezit. Beiden hadden hun motivatie in het verlangen naar macht (3e kleur). Hij kroonde zichzelf tot keizer en Joséphine tot zijn keizerin met de paus als hun getuige. Napoléon leverde het materiële en Joséphine was geliefd bij het volk (WA kanaal 51-25).

Een ding zal waarschijnlijk altijd als 'het zwaard van Damocles' boven haar hoofd hebben gehangen. Hun huwelijk bracht hen namelijk niet de verwachte zoon, de troonopvolger. Joséphine heeft nog geprobeerd haar dochter te offeren door haar uit te huwelijken aan Napoleon’s broer ter versterking van hun band. Het leek even te werken. Het stel kreeg een zoon die ze de naam Napoléon Charles gaven. Napoleon en Joséphine stelden voor het kind te adopteren, maar het paar weigerde. In ieder geval was er soort van een opvolger, totdat het kind op jonge leeftijd kwam te overlijden.

Wat Joséphine altijd vreesde werd op 14 December 1809 bewaarheid. Napoleon ging van haar scheiden (poort 49) en Joséphine werd geabdiceerd (4e lijn profiel) op de dag dat de zon in het incarnatiekruis stond van de confrontatie. De echtscheiding moet verwoestend zijn geweest voor haar trotse ego. Na de echtscheiding bracht ze de rest van haar leven door op haar geliefde Chateau de Malmaison, waar zij de tijd doorbracht met dat waar ze het meest van hield, zorgen voor haar tuin, ze spendeerde immense bedragen aan het cultiveren van rozen en importeerde de meest exotische planten en dieren van over de hele wereld. Alles werd nog steeds bekostigd door Napoleon. Hij had Joséphine haar titel als keizerin laten behouden en zij bleef zijn beste maatje en vertrouwelinge tot de dood hen scheidde. Josephine stierf op 50 jarige leeftijd, een kritische leeftijd voor mensen met een 6e lijn in het profiel.

Felicitas Human Design