Je Aura Spreekt

Human Design verdeelt mensen in 4 aura types dat wil zeggen dat er 4 verschillende aura's zijn, de manifestor, de generator (de pure of de manifesterende), de projector en de reflector.


Dit betekent dat de aura van deze 4 types elk anders is afgestemd op de omgeving, het universum. De manifestor is hier om te initiëren, nieuwe dingen te brengen, innovatief, impact achterlatend. Slechts 8% van de wereldbevolking heeft de aura van een manifestor en toch leeft een overgroot deel in de waan een manifestor te zijn. Dit komt door hoe wij in het westen worden opgevoed en aangespoord. De strategie die bij de manifestor hoort is informeren. Voorafgaand aan de actie informeert de manifestor hen die het aangaat zodat hij de vrijheid heeft om zijn gang te gaan. Dit wil niet zeggen dat een manifestor zo maar van alles kan beginnen en dat het impact heeft. De manifestor kun je vergelijken met een roofdier. Een manifestor moet ook wachten op het juiste moment voor hij initieert. De juiste timing. Hij is minder gevoelig voor de invloed van de mensen om hem heen maar wel heel gevoelig voor de invloed van de neutrino stroom en de transits. Dit laatste geldt overigens ook voor de reflector.

De reflector is ook heel gevoelig voor de transits en de verschuivingen die plaats vinden in het universum. Vanwege de openheid in zijn design heeft hij de tijd nodig om te filteren en te processen om daarna vanuit zijn innerlijk te voelen wanneer de tijd is gekomen een beslissing te nemen. De strategie voor de reflector is een volledige maancyclus wachten zodat de maan een heel rondje rond het wiel heeft gereisd en al haar poorten en lijnen in geuren en kleuren heeft ervaren. Soms duurt het 2 maancycli voordat een beslissing genomen kan worden of 3,5 maancycli of langer. De juiste timing wordt gevoeld via het lichaam. De strategie is een handvat om te leren hoe jouw timing werkt.

Voor de generator geldt dat hij een gedefinieerd sacraal centrum heeft wat de dingen en mensen naar hem toetrekt. Het sacraal centrum draait op volle toeren en heeft een aanzuigende werking. Vandaar dat de generator strategie een strategie is van wachten tot iets op je pad voorbij komt waar je volledig 'ja' op kunt zeggen. Jaaaaaa zeggen op Iets wat voldoening brengt. Het lijkt op de ‘law of attraction’ alleen met dat verschil dat je iets aantrekt niet omdat je mind (lees: je ego-mind) aangeeft dat je iets wilt, maar dat het universum jou brengt wat voor jou bestemd is. En wat dat is, kan zo verrassend, buiten alle verwachtingen en buiten jouw verbeeldingskracht zijn dat jouw mind het nooit zou kunnen bedenken. En het komt wanneer jij er klaar voor bent en niet wanneer jij wilt en denkt dat het moet gebeuren. Het is enorm lastig voor een generator om af te kicken van het niet-zelf manifestor gedrag. Initiëren en dingen najagen is hem namelijk vanaf geboorte af aan aangeleerd en tot een tweede natuur geworden. Een generator die begint aan zijn experiment van deconditioneren heeft geen idee hoeveel hij initieert op een dag. Initiëren zit ook in de kleine dingen die we doen om een aanzet te geven. Iemand ongevraagd een mailtje sturen om een idee in gang te zetten, is initiëren. Als iemand zegt, je hoort nog van mij en het antwoord duurt je te lang gaan we er nog eens achteraan om te vragen wat de staat van zaken is, ook dat is initiëren; dingen forceren om iets gedaan te krijgen. En we sporen ook continu anderen aan om in actie te komen, vertellen hen wat ze moeten doen, net zoals het bij ons is gedaan. We zijn voortdurend de natuurlijke gang van zaken aan het verstoren, we jagen op, zwemmen tegen de natuurlijke stroom in waardoor weerstand ontstaat bij datgene wat we zo graag voor elkaar willen krijgen. En wat is het eigenlijk wat we zo graag willen?

De strategie van de projector is wachten op de uitnodiging, wachten op erkenning. Je wacht dus eerst tot jij gezien wordt door de ander voordat je overgaat tot interactie. Een klein voorbeeld. Een collega tevens vriendin van mij is een intuïtieve projector. Wij gaan vaak samen naar het werk en bij binnenkomst begint zij direct te ‘hallo-en’ naar iedereen en iedereen die op afstand staat, wordt zwaaiend begroet. Zij initieert de begroeting. Soms herinner ik haar aan haar strategie; groet alleen als jij gegroet wordt, laat ze maar naar jou toe komen en voel het verschil in frequentie. Zij heeft een sterk gedefinieerde keel doordat zij alle 3 kanalen van de Ajna naar de keel gedefinieerd heeft. Dit leidt ertoe dat alles wat ze waarneemt direct geuit wordt via de keel. Vlak voordat zij een vergadering ingaat zeg ik wel eens, wacht tot je uitgenodigd wordt om te spreken en voel het verschil. Het verschil is enorm en dat heeft ze inmiddels ervaren. Als ze wordt uitgenodigd om haar mening te geven, is iedereen stil en heeft ze een platform waardoor ze gezien en gehoord wordt. Als een projector onuitgenodigd een gesprek begint, merk je vaak dat mensen ongeduldig zijn, niet luisteren en hun aandacht naar iets of iemand anders gaat. Je wordt simpelweg niet (h) erkend en dat doet pijn.

Je strategie is geen belemmering, het is hier niet om jou in jouw bewegingsvrijheid te beperken. Het is een manier om jou te leren hoe –jouw- timing werkt en te zien dat wanneer je jouw strategie toepast, je wezen in dat ene juiste moment in optima forma opereert. Wij mensen vatten vaak alles persoonlijk op. Niets is persoonlijk. Onze aura is een mechanisme. Wij zijn een formule. Onze aura maakt deel uit van die formule. De formule maakt onderdeel uit van het geheel. Wij zijn een onderdeel van het geheel.

Hexagram 1, the yang-yang. The Creative, the gate of self-expression. The first line. The moon exalted as a symbol of adaptation. Time is everything. Self-expression which has its special timing.

Hexagram 1, de yang-yang. De creatieve, de poort van zelfexpressie. De eerste regel. De maan verheven als een symbool van aanpassing. Tijd is alles. Zelf-expressie die haar speciale timing heeft.

Wil je meer weten of geholpen worden bij het volgen van jouw strategie? Neem dan gerust contact met mij op voor een consult.